HÀNG RỜI

HomeHÀNG RỜI
HÀNG RỜI

Hàng dự án thường được định nghĩa là hàng hoá lớn, quá cỡ, nặng nề, có giá trị lớn hoặc có nhiệm vụ quan trọng. Hàng dự án có thể bao gồm nhiều lô hàng của các thành phần khác nhau mà có thể yêu cầu tháo gỡ và lắp ráp sau khi giao hàng.

Hàng dự án đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt, chuyên môn và chú ý tỉ mỉ đến chi tiết. D&T Logistics phát triển các kế hoạch hậu cần tích hợp đầy đủ cho từng chuyến hàng của dự án, bao gồm mọi khía cạnh của định tuyến, phương thức vận chuyển và xử lý hàng hóa từ cảng đến cảng.

Với bản chất nhạy cảm của hàng dự án, D&T Logistics đã có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý mọi khía cạnh của lô hàng và hậu cần của hàng dự án với các lô hàng khai thác, các dự án xây dựng, thăm dò và khoan dầu khí để chỉ một vài tên.

Để được yêu cầu tỷ lệ cho hàng dự án, vui lòng nói chuyện với một trong những chuyên gia của Cơ quan Dự án Cao cấp của D&T Logistics. Các thành viên trong nhóm APD là những nhà điều hành được huấn luyện đặc biệt và dày dạn kinh nghiệm với sự đào tạo chuyên sâu về các nhu cầu độc đáo của hàng hóa nhạy cảm.

Sposored by New City Thủ Thiêm & Charmington Iris