Công ty Giao Nhận Vận Tải D&T Logistics

Địa chỉ: Office: Floor 01, Hoang Viet Bldg, No. 34, Hoang Viet st., ward 04, Tan Binh district., Ho Chi Minh city, Viet Nam

SĐT: 0909.04.4648 (Mr. David). Tel : +84-28-3825.4246 / 3825.4648 / 3825.4868

Email: David@dntlogistics.vn