HOUSE BILL OF LADING: PHÂN LOẠI HBL

house bill of loading là gì

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về chức năng của HBL cũng như là tác dụng của nó. Bạn có thể xem lại chi tiết tại : HOUSE BILL OF LADING: CHỨC NĂNG – TÁC DỤNG CỦA HBL

Vận đơn nói chung, HBL nói riêng đều được phân loại theo các tiêu chí sau:

I. Căn cứ vào quyền sở hữu hàng hóa, chuyển nhượng ghi trên vận đơn

 • Vận đơn đích danh (Straight Bill of Lading)
 • Vận đơn theo lệnh (to Order Bill of Lading)
  • To order/ “to the order of shipper”: Theo lệnh của người gửi hàng, mặt sau phải có ký hâu của người gửi hàng.
  • To order of consignee: Mặt sau có ký hậu của người gửi hàng, nếu họ là người trực tiếp nhận hàng thì chỉ cần ký và đóng dấu, hoặc ghi đầy đủ:
  • To order of bank: Mặt sau có ký hậu của ngân hàng.
 • Vận đơn vô danh (To bearer Bill)

Noted: Vận đơn theo lệnh (To order) có thể biến thành vận đơn đích danh (Straight Bill) nếu ký hậu ghi rõ người nhận hàng hoặc có thể biến thành vận đơn vô danh (To bearer Bill) khi chỉ ký hậu mà không ghi tên người nhận.

II. Căn cứ vào cách phê chú trên vận đơn:

 • Vận đơn hoàn hảo (Clean Bill of Lading): loại vận đơn mà không có bất cứ ghi chú khiếm khuyết gì về ghi chú của lô hàng. Điều này rất quan trọng bởi vì vận đơn này để consignee hoặc ngân hàng cảm thấy an tâm về lô hàng khi shipper gởi.
 • Vận đơn không hoàn hảo (Unclean Bill hay Dirty Bill): Là loại vận đơn mà người chuyên chở có ghi chú xấu về tình trạng của lô hàng. Có thể ghi một số thông tin xấu về lô hàng như Case Leaking (thủng chảy), Bag Torn (bao rách) …

III. Căn cứ vào cách chuyên chở

 • Vận đơn đi thẳng (Direct Bill): là loại vận đơn hàng được chở thẳng từ cảng load hàng sang cảng dỡ hàng không qua chuyển tải hay tàu ghé cảng nào cả.
 • Vận đơn chở suốt (Through Bill): cấp cho chủ hàng không cần quan tâm đến hàng có chuyển tải hay không. Trong loại vận đơn nay có thể có nhiều người chuyên chở và nhiều tàu chuyên chở. Tuy nhiên chỉ có 1 vận đơn có tính sở hữu duy nhất. Trong loại này còn có các vận đơn con gọi là vận đơn địa hạt (Local B/L) không có tính sở hữu. Vận đơn địa hạt này như là 1 biên lai ghi nhận các nhà chuyên chở nhận hàng và trao đổi hàng cho nhau.
 • Vận đơn đa phương thức (Multimodal BilL, Intermodal Bill or Combined Bill): vận đơn này thường dùng trong vận chuyển container với hình thức “door to door”. Có thể sử dụng nhiều phương pháp vận chuyển kết hơp như : đường biển, hàng không, đường bộ…

IV. Căn cứ vào tình trạng bốc xếp hàng hóa:

 • Vận đơn đã bốc hàng lên tàu (Shipped on board Bill): Là loại vận đơn mà chủ tàu, thuyền trưởng hoặc nhân viên của chủ tàu cấp cho người gởi hàng shipper khi hàng đã bốc lên tàu.
 • Vận đơn nhận hàng để chở (Received for shipment Bill): Vận đơn này cam kết với chủ hàng rằng hàng sẽ được bốc lên tàu, trên con tàu đã thống nhất từ trước.
V. Căn cứ vào tính pháp lý của hàng hóa vận chuyển:
 • Vận đơn gốc (Original Bill) : là vận đơn được có dấu Original và được đóng mộc, ký bằng tay. Bill gốc mang tính chủ sở hữu hàng hoá. Ví dụ Bill trên của Maersk Line là vận đơn gốc, theo lệnh (to order).
 • Vận đơn bản sao (Copy B/L): nội dung vận đơn này giống với vận đơn gốc, không có dấu và không được ký bằng tay, có chữ COPY-NON NEGOTIABLE (như hình trên). Có nghĩa là không được chuyển nhượng.

VI. Căn cứ vào phương thức thuê tàu:

 • Vận đơn tàu chợ (Liner Bill): là loại vận đơn thông dụng nhất và chiếm hầu hết trên thị trường. Loại vận đơn này khi bạn thuê tàu container để chở hàng ( ví dụ trong bài viết đều là vận đơn tàu chợ)
 • Vận đơn tàu chuyến (Voyage Charter Bill): là loại vận đơn phát cho người chủ hàng khi sử dụng tàu chuyến để chở hàng và thường đi kèm “tobe used with charter party” (sử dụng với hợp đồng thuê tàu).

Hiện nay, đối với hàng container và sử dụng dịch vụ của Forwarder, chúng ta đa phần chỉ sử dụng HBL ở mục (1), (3), (4), (5) là chủ yếu.

Trong bài viết sau chúng tôi sẽ đi chi tiết nội dung thể hiện trên HBL, và sự khác nhau của các loại HBL theo mục (1), (3), (4), (5). Các bạn xem thêm thông tin tại website: D&T Logistics

*Bài Viết Liên Quan
HOUSE BILL OF LADING LÀ GÌ?
HOUSE BILL OF LADING: CHỨC NĂNG – TÁC DỤNG CỦA HBL
HOUSE BILL OF LADING: NỘI DUNG THỂ HIỆN TRÊN HBL(Phần 1)
HOUSE BILL OF LOADING: NỘI DUNG THỂ HIỆN TRÊN HBL (Phần 2)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.